Yn 2017 gwnaeth Digartref gais i fod yn rhan o fenter Comic Relief #miwnaf ac roeddent yn ffodus i fod yn llwyddiannus.

 

Nod y prosiect hwn yw annog pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig i gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol ieuenctid.

 

Dechreuon ni weithio ar y Prosiect #miwnaf ym mis Tachwedd 2017 ac rydym wedi bod yn rhan o amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys helpu'r cyngor lleol i adolygu'r Strategaeth Ddigartrefedd a gweithio gyda'r bwrdd iechyd i ddatblygu Cardiau Argyfwng i bobl sy'n dioddef argyfwng iechyd meddwl.

 

Un o'r pethau yr ydym am ei wneud fwyaf fel rhan o'r prosiect #IWill yw herio'r stigma sy'n ymwneud â digartrefedd ieuenctid. Y llynedd fel rhan o brosiect Llais y Gymuned, fe wnaethom gyflwyno dadl ynghylch Digartrefedd Ieuenctid i Gynulliad Cymru a rhannu ein barn a'n profiadau gydag aelodau'r Cynulliad.

 

Fe wnaethom benderfynu mai'r hyn yr oeddem eisiau ei wneud nesaf oedd rhannu ein straeon gyda chynulleidfa ehangach a'n bod ni'n meddwl mai'r ffordd orau o wneud hyn oedd cynhyrchu ffilm. Cysylltwyd â TAPE Community Music and Film ym Mae Colwyn a gofynnwyd iddynt ein cynorthwyo i gynllunio, cyfarwyddo a chynhyrchu ffilm i'n helpu i rannu ein profiadau. Rydym yn gobeithio cwblhau'r ffilm hon yn ystod 2018.

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now