Ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n aros heno?

Os ydych chi'n cysgu allan, mewn perygl o fod yn aros gyda dieithriaid neu'n meddwl eich bod chi wedi aros yn rhy hir efo ffrindiau neu deulu, cysylltwch â ni heddiw.

01407 761653

RHODDWCH

Bydd £10 yn...

bwydo person sy'n cysgu allan am wythnos.

Bydd £15 yn talu'r gost...

i berson ifanc aros mewn Nightstop.

Gallai £15 dalu...

i gael person ifanc oddi ar y stryd am noson.

Gallai £65 dalu am...

becyn i berson sy'n cusgu allan...

Mae Pecyn Cysgu allan yn cynnwys...

 • Bag cysgu

 • Fflasg
 • Ponsio

 • Blanced Ffoil

 • Tortsh

 • Het

 • Menig

 • Sanau

 • Hancesi papur llaith

 • Brwsh a phast dannedd

 • Potel o ddwr 

 • Byrbrydau a chawl

 • Pecyn cymorth cyntaf

FY MHROFIAD O FYW MEWN TAI A CHYMORTH.
EIN PROFIAD O GWIRFODDOLI YNG NGHANOLFAN DDYDD Y GOLEUDY 

NEWYDDION & DIGWYDDIADAU

November 27, 2019

“Diolch yn fawr i Roundtable Caergybi (Davey Hughes a John Maguire) am godi arian a dod â siec drosodd i helpu tuag at gael Anrhegion Nadolig i'n pobl ifanc. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi'r holl gefnogaeth gan ein cymuned leol. ”

Llysiau

September 02, 2019

"Yn ystod misoedd y Gwanwyn a’r Haf, mae preswylwyr Llys Y Gwynt wedi bod yn tyfu llysiau yn eu gardd. Yn ddiweddar rhoddodd y preswylwyr ychydig o lysiau i Ganolfan Ddydd y Goleudy ”

Coginio yn Canolfan Ddydd y Goleudy

August 28, 2019

Yn ddiweddar, fe wnaeth Staff a Defnyddwyr Gwasanaeth Canolfan Ddydd y Goleudy goginio cyri llysiau cartref, a oedd yn cynnwys llysiau a dyfwyd yn ein Prosiect Tai â Chefnogaeth 'Llys y Gwynt'

1 / 9

Please reload

Ystadegau 2018-2019

Cyfanswm yr atgyfeiriadau

453

Gwryw

247

Benyw

206

Nifer o bobl wedi defnyddio'r ganolfan ddydd

94

Pecynnau

cysgu garw wedi'u dosbarthu

20

Nifer o gwirfoddolwyr a recriwtiwyd

12

Nifer o dystysgrifau achrededig a ddyfarnwyd

94

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now