Ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n aros heno?

Os ydych chi'n cysgu allan, mewn perygl o fod yn aros gyda dieithriaid neu'n meddwl eich bod chi wedi aros yn rhy hir efo ffrindiau neu deulu, cysylltwch â ni heddiw.

01407 761653

RHODDWCH

Bydd £10 yn...

bwydo person sy'n cysgu allan am wythnos.

Bydd £15 yn talu'r gost...

i berson ifanc aros mewn Nightstop.

Gallai £15 dalu...

i gael person ifanc oddi ar y stryd am noson.

Gallai £65 dalu am...

becyn i berson sy'n cusgu allan...

Mae Pecyn Cysgu allan yn cynnwys...

 • Bag cysgu

 • Fflasg
 • Ponsio

 • Blanced Ffoil

 • Tortsh

 • Het

 • Menig

 • Sanau

 • Hancesi papur llaith

 • Brwsh a phast dannedd

 • Potel o ddwr 

 • Byrbrydau a chawl

 • Pecyn cymorth cyntaf

FY MHROFIAD O FYW MEWN TAI A CHYMORTH.
EIN PROFIAD O GWIRFODDOLI YNG NGHANOLFAN DDYDD Y GOLEUDY 

NEWYDDION & DIGWYDDIADAU

WAITROSE

December 19, 2019

Staff a thrigolion Coedlys yn cael ei gyflwyno efo siec o £ 272 gan bartner Waitrose, Mia Owen, o roddion a dderbyniwyd trwy'r cynllun Tocyn Gwyrdd. Diolch i'r staff a'r cwsmeriaid ym Waitrose Porthaethwy am eich cefnogaeth barhaus!

ASDA

December 20, 2019

Cymerodd staff a thrigolion ran mewn ‘Bag Pack’ yn Asda Llangefni gan godi dros £150 tuag at gronfa Cyfeillion Digartref. Hoffem ddiolch i'r holl staff a chwsmeriaid yn Asda Llangefni am wneud hyn yn bosibl.

November 27, 2019

“Diolch yn fawr i Roundtable Caergybi (Davey Hughes a John Maguire) am godi arian a dod â siec drosodd i helpu tuag at gael Anrhegion Nadolig i'n pobl ifanc. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi'r holl gefnogaeth gan ein cymuned leol. ”

1 / 10

Please reload

Ystadegau 2018-2019

Cyfanswm yr atgyfeiriadau

453

Gwryw

247

Benyw

206

Nifer o bobl wedi defnyddio'r ganolfan ddydd

94

Pecynnau

cysgu garw wedi'u dosbarthu

20

Nifer o gwirfoddolwyr a recriwtiwyd

12

Nifer o dystysgrifau achrededig a ddyfarnwyd

94

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now