Ydych chi'n gwybod ble rydych chi'n aros heno?

Os ydych chi'n cysgu allan, mewn perygl o fod yn aros gyda dieithriaid neu'n meddwl eich bod chi wedi aros yn rhy hir efo ffrindiau neu deulu, cysylltwch â ni heddiw.

01407 761653

DATHLU 21 MLYNEDD O DIGARTREF

1998-2019

RHODDWCH

Bydd £10 yn...

bwydo person sy'n cysgu allan am wythnos.

Bydd £15 yn talu'r gost...

i berson ifanc aros mewn Nightstop.

Gallai £15 dalu...

i gael person ifanc oddi ar y stryd am noson.

Gallai £65 dalu am...

becyn i berson sy'n cusgu allan...

Mae Pecyn Cysgu allan yn cynnwys...

 • Bag cysgu

 • Fflasg
 • Ponsio

 • Blanced Ffoil

 • Tortsh

 • Het

 • Menig

 • Sanau

 • Hancesi papur llaith

 • Brwsh a phast dannedd

 • Potel o ddwr 

 • Byrbrydau a chawl

 • Pecyn cymorth cyntaf

FY MHROFIAD O FYW MEWN TAI A CHYMORTH.
EIN PROFIAD O GWIRFODDOLI YNG NGHANOLFAN DDYDD Y GOLEUDY 

NEWYDDION & DIGWYDDIADAU

Ystadegau 2019-2020

Cyfanswm yr atgyfeiriadau

456

Gwryw

280

Benyw

176

Nifer o gyfeiriadau Cyfryngu ac Ymyrraeth dan Arweiniad Teulu

225

Pecynnau

cysgu garw wedi'u dosbarthu

20

Nifer o gwirfoddolwyr a recriwtiwyd

11

Nifer o dystysgrifau achrededig a ddyfarnwyd

86

Dathlu 21 mlynedd

Dathlodd Digartref ei ben-blwydd yn 21 ym mis Ionawr 2020. Roedd arnynt eisiau nodi'r achlysur drwy gychwyn ar amrywiaeth o heriau a digwyddiadau codi arian gyda’r nod gyffredinol o godi £21,000 o leiaf drwy gydol 2019.

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu yng Nghanolfan Ucheldre yng Nghaergybi ar yr 28ain o Ionawr, daeth llawer o bobl i’r digwyddiad gyda’r gwesteion yn cynnwys staff blaenorol a phresennol, gwirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth, ffrindiau a chefnogwyr.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Digartref Cyf

Mae Digartref Cyf trwy hyn yn rhoi rhybudd, oherwydd pandemig firws Corona, y bydd CCB eleni yn cael ei gynnal trwy Zoom ddydd Gwener 4ydd Rhagfyr am 2pm. Bydd Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Sefydliad ar gyfer 2019-20 yn cael eu cyflwyno i’r cyfarfod ynghyd ag etholiadau i’r Bwrdd. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan o bell, cysylltwch â ni ar 01407 761653. Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn Aelod o'r Bwrdd? - os felly cysylltwch ag Annette Greenough i gael mwy o wybodaeth. ’

GIG

Mae preswylwyr Coedlys yn ddiolgar am holl staff y GIG ac am phopeth maen nhw'n eu wneud

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now