TAI A CHYMORTH CAERGYBI

Amrywiaeth o gynlluniau tai â chymorth dros dro ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu mewn anhawster tai.

TAI A CHYMORTH LLANGEFNI

Amrywiaeth o gynlluniau tai â chymorth dros dro ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu mewn anhawster tai.

LIGHTHOUSE

Canolfan Dydd i bobl 18 oed ac yn hyn, sy'n cysgu ar y stryd, yn ddigartref, dan fygythiad o ddigartrefedd neu mewn anhawster tai.

NIGHTSTOP

Mae Nightstop yn darparu llety brys dros dro yng nghartref gwesteiwr gwirfoddol i'r rhai rhwng 16 a 25 oed sydd mewn angen brys, sy'n agored i niwed ac mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n cysgu ar y stryd.

CYFRYNGU & RHAGLENNI TherapiwtiG

Mae'r gwasanaeth yn darparu nifer o raglenni ymyrraeth gan gynnwys cyfryngu, y rhaglen rianta Escape, Parallel Lines rhaglen gyfathrebu person ifanc a Seasons for Growth eto i bobl ifanc i'w helpu i ddelio ag emosiynau a phrofedigaeth a cholled.

CYNGOR AC AILSEFYDLU

Yn cynnig cyngor a chymorth ynghylch yr hyn y dylech ei wneud os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

#MIWNAF

Nod y prosiect #miwnaf yw annog a chefnogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithredu cymdeithasol arweiniol ieuenctid. Yn Digartref, y prif ffocws yw gwella gwasanaethau a lleihau stigma o ran iechyd meddwl a digartrefedd.

LEARN4LIFE

Rhaglen Achrededig Agored Cymru ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) - y rheiny sydd ymhell o'r farchnad swyddi.

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now