Llangefni

Prosiect Tai a Chymorth

Mae yna gyfanswm o 7 lle gwely o lety a chymorth dros dro sy'n cael ei rannu yn ein prosiect yn Llangefni. Ar gyfer pobl ifanc ag anghenion cymorth cymhleth y mae'r cynllun hwn ac mae'n darparu goruchwyliaeth staff 24 awr, gan gynnig lle diogel a chyfforddus i fyw ynghyd a chymorth i baratoi pobl ifanc ar gyfer byw yn annibynnol, cymorth i symud ymlaen i lety parhaol ac anogaeth i les a datblygiad yn y dyfodol.

Yn ein prosiect seiliedig yn y gymuned, mae yna ddau fflat 2 lofft ar gael sy'n gwbl hunangynwysedig, a all ddarparu llety i berson ifanc sengl, par ifanc, rhiant sengl neu deulu ifanc. Mae goruchwyliaeth staff 24 awr yn cale ei darparu gyda'r cynllun hwn hefyd, sy'n cael ei ystyried yn anaddas ar gyfer byw gydag eraill neu lle mae angen lefel is o gymorth.

 

Er mwyn atgyfeirio neu i ofyn am gyngor a chymorth gellwch gysylltu drwy'r:

Ffôn: 01248 724473

 

Ebost: coedlysreferrals@digartref.co.uk

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now