AMSER AGORED

Llun - Gwener

10:00 - 17:00

Sadwrn a Sul

10:00 - 14:00

Gwyl y Banc

10:00 - 15:00

Mae'r Ganolfan Ddydd ar gyfer pobl 18 oed a throsodd sy'n cysgu ar y stryd, yn ddigartref, dan fygythiad o ddigartrefedd neu mewn anhawster tai.

 

Mae'r gwasanaeth ar agor 7 niwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn ac er y gellir cymryd atgyfeiriadau ar gyfer y gwasanaeth, nid yw hyn yn ofyniad gan y gall pobl galw heibio.

19 Stryd William,
Caergybi
LL65 1RN


Rhif Ffon:

01407 769995

 

E-bost: 

enquiries@digartref.co.uk

YN Y LIGHTHOUSE
BETH SYDD
ar gael
AILSEFYDLU
CYNGOR
ac

Gwryw, 47 oed

"Hoffwn ddiolch yn fawr i bob un o'r staff sydd ar ddyletswydd heddiw. Galwais i'r Goleudy am frecwast yn teimlo ychydig yn isel mewn hwyliau ac ar ôl treulio hanner awr yn yr awyrgylch a chwmni pawb yma, rwy'n teimlo yn llawer gwell. Hwyl! "

Benyw, 54 oed

"Heb wasanaeth y Goleudy, ni fyddwn wedi ymdopi yn ystod fy nghyfnod o chwe wythnos heb gartref (yn byw mewn pabell). Roedd y staff a'r gwirfoddolwyr i gyd yn gyfeillgar ac yn ddefnyddiol. Roeddwn yn bleser dod yma, cael bwyd a chael cwmni da. Roedd y chyfleusterau cawod yn fendith hefyd !! "

Gwryw, 26 oed

"Mae'r staff a'r gwirfoddolwyr wedi bod yn help mawr i mi. Fe wnaethant fwyd a choffi i mi. Rwyf hefyd wedi cael rhai sgyrsiau da gyda'r rhan fwyaf ohonynt. Hoffwn ddiolch i'r holl staff a gwirfoddolwyr - yn anffodus dydw i ddim yn cofio eu henwau ond heb eu cymorth ni fyddwn wedi bwyta nac wedi bod yn gynnes yn ystod fy amser ar y strydoedd. "

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now