Tai a

Chymorth

Caergybi

Mae yna gyfanswm o 9 lety a chymorth dros dro sy'n cael ei rannu yn ein prosiect yng Nghaergybi. Ar gyfer pobl ifanc ag anghenion cymorth y mae'r cynllun hwn ac mae'n darparu goruchwyliaeth staff 24 awr, gan gynnig lle diogel a chyfforddus i fyw ynghyd a chymorth i baratoi pobl ifanc ar gyfer byw yn annibynnol, cymorth i symud ymlaen i lety parhaol ac anogaeth i les a datblygiad yn y dyfodol. Ochr yn ochr a'r prif brosiect mae yna ddau fyngalo 2 lofft i ddarparu llety'r cam nesaf i symud ymlaen, gan ddysgu rhannu ty gyda pherson arall.

Yn ein prosiect seiliedig yn y gymuned, mae yna ddau fflat 2 lofft ar gael sy'n gwbl hunangynwysedig, a all ddarparu llety i berson ifanc sengl, par ifanc, rhiant sengl neu deulu ifanc. Mae goruchwyliaeth staff 24 awr yn cale ei darparu gyda'r cynllun hwn hefyd, sy'n cael ei ystyried yn anaddas ar gyfer byw gydag eraill neu lle mae angen lefel is o gymorth.

Ymhellach, mae yna hefyd dy 3 llofft ar gyfer teulu ifanc. Mae hwn ar gyfer cynnig cymorth i deulu ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref ac sydd angen cymorth i ddysgu sut i gynnal a chadw tenantiaeth.

 

Er mwyn atgyfeirio neu i ofyn am gyngor a chymorth gellwch gysylltu drwy'r:

 

Ffôn: 01407 765557

 

E-bost: llysreferrals@digartref.co.uk

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now