Credwn na ddylai unrhyw berson ifanc gysgu allan na gorfod treulio'r nos mewn lle anniogel.

 

Mae Nightstop yn brosiect unigryw lle mae gwirfoddolwyr yn darparu lle diogel a chroesawgar yn eu cartref i bobl ifanc mewn argyfwng.

 

Mae ein tîm o westeion yn darparu llety brys dros nos am 1-3 noson i bobl ifanc ddigartref rhwng 16 a 25 oed.

 

Maent yn darparu:

  • Ystafell sbâr breifat

  • Pryd poeth

  • Cawod

  • Cyfleusterau golchi dillad

  • Clust i wrando

 

Mae Nightstop UK yn rhwydwaith o 30 o wasanaethau Nightstop achrededig ledled y DU.

"Roeddwn i'n teimlo'n nerfus wrth ddefnyddio Nightstop am y tro cyntaf, ond ar ôl fy noson gyntaf, roeddwn i'n teimlo'n well ac roeddwn i'n teimlo fy mod yn cael gwrandawiad a chefnogaeth gan y gwesteiwr."

"Fy hoff ran o Nightstop oedd cael rhywle diogel i gysgu, a fy rhan waethaf o Nightstop oedd aros gyda dieithriaid"

"Dwi ddim yn gwybod beth fyddwn wedi'i wneud heb Nightstop. Byddwn wedi gorfod dychwelyd adref, lle'r oeddwn yn teimlo'n anniogel. Diolch"

Please reload

SY'N PROFI DDIGARTREFEDD?
YDYCH CHI YN
berson ifanc
YN EISIAU
Gwirfoddoli?

"Rwyf wedi bod yn westeiwr Nightstop gwirfoddol am bum mlynedd. Clywais gyntaf am y gwasanaeth ar raglen Plant mewn Angen a phenderfynais fy mod eisiau helpu.

 

Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael y ddau riant i'm cefnogi yn ogystal â theulu estynedig, yn wahanol i lawer o bobl ifanc eraill.

 

Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod wrth fy modd! Rwy'n ei wneud i mi fy hun mewn gwirionedd. Mae'n debyg y byddai rhai pobl yn poeni am gael dieithryn yn eu tŷ. Y gwir amdani yw mai dim ond pobl ifanc ydyn nhw sy'n fwy nerfus na fi. Fel rheol, maen nhw'n cael eu symud i mewn ac allan ac nid wyf wedi cael unrhyw broblemau. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn naturiol yn eithaf blinedig; felly byddant yn cal cawod ar ôl cinio ac yn mynd i'r gwely.

 

Mae'r holl bobl ifanc yr wyf wedi eu cynnal yn wahanol. Nid wyf wedi profi unrhyw broblemau ymddygiad nac unrhyw ymddygiad ymosodol. Mae'n rhaid bod hyn yn ofnadwy i fod mor ifanc, felly rwy'n hapus i helpu pan fydd ei angen arnynt. "

Please reload

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now