Gweithiwr Cymorth Tai â Chymorth

Cyflog yr awr £ 9.20

 

Gweithio ar sail 'fel a phan fo angen', gan gynnwys gwyliau staff, salwch a hyfforddiant.

 

Mae'r oriau a weithir yn hyblyg ond rhaid i ddeilydd y swydd fod ar gael ac ar gael ar fyr rybudd.

 

Mae'r patrymau'r sifftiau'n amrywio ac maent yn cynnwys penwythnosau, nosweithiau, sifftiau nos effro a dyddiau'r wythnos.

 

Er y byddai profiad o weithio ym maes digartrefedd neu gyda phobl ifanc yn fanteisiol, mae'n bwysicach bod gennych yr agwedd gywir i ymgymryd ā'r swydd a gallu a pharodrwydd i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen.

 

Mae gwaith wrth gefn yn rhoi cyfle i gynyddu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

 

Yn ddelfrydol byddai disgwyl i ymgeiswyr gael:

  • Profiad o weithio gyda phobl ddigartref sy'n agored i niwed

  • Ymagwedd hyblyg tuag at waith a gallu gweithio ar fyr rybudd yn cwmpasu shifftiau amrywiol gan gynnwys nosweithiau deffro

  • Empathi a dealltwriaeth o faterion digartrefedd a'r effeithiau cysylltiedig

  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol

 

Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg, neu'r ymrwymiad i ddysgu yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Manylion Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Dychwelyd i:

hr@digartref.co.uk

Uned 2

Canolfan Fenter

Caergybi

LL65 2HY

Gweithiwr Rhyddhad Canolfan Ddydd Goleudy

Cyflog yr awr £ 9.20

Gweithio ar sail ‘yn ôl yr angen’, gan gwmpasu gwyliau staff, salwch a hyfforddiant mewn canolfan sy’n darparu bwyd poeth, cyfleusterau cawod a golchi dillad, cefnogaeth, cyngor, arweiniad ac arwyddbyst i’r rhai sy’n profi digartrefedd neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae'r oriau a weithir yn hyblyg ond rhaid i ddeiliad y swydd fod yn hygyrch ac ar gael ar fyr rybudd.

Mae patrymau sifft yn amrywiol ac yn cynnwys yn ystod yr wythnos a phenwythnosau.

 

Er y byddai profiad o weithio mewn maes tebyg yn fanteisiol, mae'n bwysicach bod gennych yr agwedd gywir i gyflawni'r rôl a'r gallu a'r parodrwydd i ddysgu'r sgiliau sy'n ofynnol.

 

Mae gwaith rhyddhad yn rhoi cyfle i gynyddu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

 

Yn ddelfrydol, byddai disgwyl i ymgeiswyr fod â:

• Profiad o weithio gyda phobl ddigartref sy'n agored i niwed

• Agwedd hyblyg tuag at weithio ac yn gallu gweithio ar fyr rybudd gan gwmpasu sifftiau amrywiol gan gynnwys penwythnosau.

• Empathi a dealltwriaeth o faterion digartrefedd a'r effeithiau cysylltiedig

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol

 

Pecyn Tâl Cwmni

• 25 diwrnod o wyliau blynyddol (yn codi i 28 yn dibynnu ar hyd y gwasanaeth) + gwyliau banc (pro rata).

• Mynediad at becyn cydnabyddiaeth cwmni a chynllun pensiwn cwmni (ar yr amod eich bod yn cwrdd ag amodau cymhwysedd y cynllun).

 

Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg, neu'r ymrwymiad i ddysgu, yn ofyniad hanfodol ar gyfer y ddwy swydd.

Manylion Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

Dychwelyd i:

hr@digartref.co.uk

Uned 2

Canolfan Fenter

Caergybi

LL65 2HY

Cysylltwch>>

Prif Swyddfa:

01407 761653

Ebost:

enquiries@digartref.co.uk

Canolfan Fenter

Caergybi

Ynys Mon

LL65 2HY

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Rhif Elusen: 1076680

Cwmni Cyfyngedig trwy Rhif Warant: 3516358

Privacy Policy

Complaints & Compliments Procedure

©2018

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now