top of page

Gweithiwr Cymorth 

Gweithiwr Cymorth Tai a Chymorth

Cyflog yr awr £ 10.42

 

Gweithio ar sail 'fel a phan fo angen', gan gynnwys gwyliau staff, salwch a hyfforddiant.

 

Mae'r oriau a weithir yn hyblyg ond rhaid i ddeilydd y swydd fod ar gael ac ar gael ar fyr rybudd.

 

Mae'r patrymau'r sifftiau'n amrywio ac maent yn cynnwys penwythnosau, nosweithiau, sifftiau nos effro a dyddiau'r wythnos.

 

Er y byddai profiad o weithio ym maes digartrefedd neu gyda phobl ifanc yn fanteisiol, mae'n bwysicach bod gennych yr agwedd gywir i ymgymryd ā'r swydd a gallu a pharodrwydd i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen.

 

Mae gwaith wrth gefn yn rhoi cyfle i gynyddu eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch profiad ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

 

Yn ddelfrydol byddai disgwyl i ymgeiswyr gael:

 • Profiad o weithio gyda phobl ddigartref sy'n agored i niwed

 • Ymagwedd hyblyg tuag at waith a gallu gweithio ar fyr rybudd yn cwmpasu shifftiau amrywiol gan gynnwys nosweithiau deffro

 • Empathi a dealltwriaeth o faterion digartrefedd a'r effeithiau cysylltiedig

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Manylion Disgrifiad Swydd

i wneud cais, gyrrwch eich CV i
hr@digartref.co.uk

Gweithiwr Cymorth Canolfan Dydd y Goleudy

Cyflog yr awr £ 10.42

Gweithio ar sail ‘yn ôl yr angen’, gan gwmpasu gwyliau staff, salwch a hyfforddiant.

 

Mae'r oriau a weithir yn hyblyg ond rhaid i ddeiliad y swydd fod yn hygyrch ac ar gael ar fyr rybudd.

Mae patrymau sifft yn amrywiol ac yn cynnwys yn ystod yr wythnos a phenwythnosau.

 

 Er y byddai profiad o weithio mewn maes tebyg neu gyda phobl ifanc yn fanteisiol, mae'n bwysicach bod gennych yr agwedd gywir i gyflawni'r rôl a'r gallu a'r parodrwydd i ddysgu'r sgiliau sy'n ofynnol.

 

Mae gwaith rhyddhad yn rhoi cyfle i gynyddu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn y maes hwn ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

 

Yn ddelfrydol, byddai disgwyl i ymgeiswyr fod â:

• Profiad o weithio gyda phobl ifanc ddigartref sy'n agored i niwed

• Agwedd hyblyg tuag at weithio ac yn gallu gweithio ar fyr rybudd

• Empathi a dealltwriaeth o faterion digartrefedd a'r effeithiau cysylltiedig

• Sgiliau cyfathrebu rhagorol

Manylion Disgrifiad Swydd

i wneud cais, gyrrwch eich CV ihr@digartref.co.uk

Team Meeting

Pecyn Tal y Cwmni

 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol (yn codi i 28 yn dibynnu ar hyd gwasaneth( ynghyd â gwyliau banc

 • Pensiwn Cwmni ac yswiriant bywyd mewn gwaith SHPS (ar yr amod eich bod yn bodloni meini prawf cymhwysedd y cynnlun)

 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu taledig

 • Telir 45c y filltir am deithio cysylltiedig â gwaith

 • Prawf llygaid/taleb ar gyfer sbectol

 • Cynllun Tâl Salwch y Cwmni

 • DBS wedi’i dalu

Dychwelyd y Ffurflen Gais i:
hr@digartref.co.uk

Uned 2
Canolfan Fenter
Caergybi
LL65 2HY

bottom of page